تقاضای ملک

درخواست شما بعد از ارسال،در اختیار مشاورین  املاک یاسمی قرار می گیرد.مشاورین ما پس از بررسی با شما تماس گرفته و شما را تا یافتن ملک مورد نظرتان همراهی می نمایند.