رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متر در کوچه اردستانی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متر در شهرک رضی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , شهرک رضی

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متر در خیابان کرمانی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر در خیابان بهزیستی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره واحد اداری ۸۰ متر در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : اداری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره ۷۵۰متر اداری

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : اداری

» بررسی جزئیات