فروش واحد تجاری 38 متری در خیابان سینما

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان سینما

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش گلخانه /گاوداری 40 هزار متری در جاده پویئنک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : قرچک , پویینک

نوع ملک : صنعتی

» بررسی جزئیات