فروش دامداری 5000 متری در شریف اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : پیشوا , شریف اباد

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش گلخانه /گاوداری 40 هزار متری در جاده پویئنک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : قرچک , پویینک

نوع ملک : صنعتی

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 5750 متری در روستای شعیب اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , روستای شعیب آباد

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 5750 متری در روستای شعیب آباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , روستای شعیب آباد

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش مرغداری 6300متری در جواد اباد جعفر اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , جلیل آباد

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش مرغداری گوشتی 1 هکتاری در فیروزکوه

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : فیروزکوه ,

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 2 هزار متری در خورین ورامین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , خورین

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 700متری در یوسف رضا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , یوسف رضا

نوع ملک : دامداری

» بررسی جزئیات