فروش چهاردیواری 1580 متری در بلوار الغدیر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار الغدیر

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 4000 متری در پیشوا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : پیشوا , پیشوا

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 10000 متری پشت بیمارستان مفتح

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , کلاته

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

640 متر زمین مسکونی در روغنکشی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , روغنکشی

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 464 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 200 متری در بلوار قدوسی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار قدوسی

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 200متری در مجتمع ادارات

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار معلم

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 21000 متری در پیشوا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : پیشوا , پیشوا

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 1500متری در جاده قویئنک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , کمربندی ورامین

نوع ملک : کشاورزی

» بررسی جزئیات

فروش زمین3360 متری در کمربندی ورامین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , کمربندی ورامین پیشوا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش زمین 258 متری در کوی فرهنگیان

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , شهرک فاطمی

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 3 هکتاری در پویینک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , پویینک شمالی

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 10 هزار متری بعد از زیر گذر طالقانی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار الغدیر

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی در روستای ایجدانک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , ایجدانک

نوع ملک : کشاورزی

» بررسی جزئیات

فروش زمین 1500 متری در دانشسرا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , دانشسرا

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش زمین 1000 متری در کلاته ورامین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , کلاته

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات