فروش زیرزمین 45 متر خیابان سیلو

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بیمارستان 15 خرداد

نوع ملک : اداری

» بررسی جزئیات