فروش سوله 900 متری در جواد اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد آباد

نوع ملک : سوله

» بررسی جزئیات

فروش سوله 1236 متری در موسی اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , موسی آباد

نوع ملک : سوله

» بررسی جزئیات

فرووش سوله 1100متری در پشت مسجد جامع

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , مسجد جامع

نوع ملک : سوله

» بررسی جزئیات

فروش سوله 700متری در احمد اباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , احمداباد

نوع ملک : سوله

» بررسی جزئیات

فروش سوله 440متری پشت حسین رضا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , حسین رضا

نوع ملک : سوله

» بررسی جزئیات