تاریخ تخلیه : 15 روزه
قابل تبدیل : تا 200 ماهی 15
طبقه : 1
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : گازی/پکیج
سایر امکانات : دارای 30 متر تراس/راه مستقل
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک