مساحت زمین : 1000
سایر امکانات : امتیاز یرق و اب دارد 40 متر بنا 15 متر سرایداری سند وکالتی 20 دقیقه اب 25 در 40
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک