موقعیت تجاری : مغازه
قابل تبدیل : تا 500
طبقه : همکف
بالکن/تراس : دارد

بر 3 داخل 6 متر/ دارای 20 متر بالکن

نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک