موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی و تجاری
مساحت زمین : 285
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 16.22
انباری : ندارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک