وضعیت سند : مشا
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 307
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 15
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک