وضعیت سند : تک برگ
وضعیت سکونت : مستاجر
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
سایر امکانات : برق سه فاز 50 آمپر / تلفن / گاز25 /پایان کار عدم خلاف از شهرداری /
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک