وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 760
سایر امکانات : واقع در روستای گردشگری محدوده شهر تالش دارای 2 طبقه جواز ویو دریا و جنگل معاوضه با اپارتمان در ورامین
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک