وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت تجاری : ملک تجاری
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
نوع کابینت : ندارد
کف پوش : ندارد
پارکینگ : ندارد
آسانسور : ندارد
انباری : دارد
سایر امکانات : دارای 125 متر زیرزمین
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک