وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 7
نوع کابینت : mdf
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن و کولر ابی
سایر امکانات : 3طبقه با بر 7 هر طبقه 110 متر
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک