وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 200
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 10.20
سایر امکانات : قابلیت ساخت 80 درصد قابلیت ساخت 5 طبقه
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک