وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 200
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 10
کف پوش : سرامیک
سایر امکانات : 90 متر پیلوت 130 متر همکف
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک