وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 220
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 22.10
سایر امکانات : بر خیابان دادگاه دارای 160 متر تجاری دارای 60 متر سرقفلی
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک