وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 240
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 10
سایر امکانات : قابلیت ساخت 90 درصد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک