وضعیت سند : اوقاف
موقعیت جغرافیایی : دو کله
ابعاد : 15.30
سایر امکانات : 75 متر تجاری موجود برق فاز 25 امپر برق تک فاز 2کنتور 4 کنتور گاز و دو کنتور اب
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک