موقعیت تجاری : مغازه
تاریخ تخلیه : تخلیه
تعداد طبقات : بیش از یک طبقه
تعداد طبقات : 1و3
تعداد واحد در هر طبقه : 1
تعداد کل واحد : 3
نوع کابینت : mdf
پارکینگ : ندارد
آسانسور : ندارد
بالکن/تراس : دارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک