موقعیت تجاری : مغازه
قابل تبدیل : میباشد
مساحت زمین : 300
وضعیت سکونت : تخلیه
بالکن/تراس : دارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک