تدلیس در معامله

تدلیس چیست؟/تدلیس در معامله/ تدلیس به چه معناست؟ تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و…

حقوقی ملکی

قوانین آپارتمان نشینی /موارد پرداخت هزینه های مالک و مستاجر قانون مالک و مستاجر در مورد…

نکات حقوقی ملکی

نکات حقوقی ملکی هبه چیست ؟/نکته ای در خصوص هبه / آيا می دانستيد پس از…

صلح و مصالحه کردن

صلح و مصالحه کردن ماده ٧٥٢_ صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و…

کفیل و کفالت

کفیل و کفالت ماده ٧٣٤_ كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل…

ضامن و وضمانت کردن

ضامن و وضمانت کردن ماده ۶۸۹_ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که…

وکالتنامه:

وکالتنامه: ماده ۶۶۶_ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب…

ودیعه

ودیعه: ماده ۶۰۷_ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به…

اجاره بها

اجاره بها ماده ۲_ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم…

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟   یکی از نگرانی‎های…