گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از مجموعه نیروی انتظامی ورامین

مجموعه بانک اطلاعات املاک یاسمی به منظور گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از مجموعه نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت شهر ورامین با اهدا لوح تقدیر به سرهنگ ستاد جناب محمود پارسا ، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شرقی استان تهران و با اهدا لوح تقدیر به سرهنگ دوم جناب محمد حسن طهماسبی رئیس […]

ادامه خواندن»