ودیعه

ودیعه

 • ودیعه: ماده ۶۰۷_ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گر را مستودع یا امین می گویند. (رک. ماده ۶۳۲ ق.م.) ماده ۶۰۸ _ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل […]

 • بیشتر بدانید

  اجاره بها

 • اجاره بها ماده ۲_ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد. تبصره ۲_ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست […]

 • بیشتر بدانید

  تعمیرات

 •  تعمیرات ماده ۱۰ _ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری ک مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر […]

 • بیشتر بدانید
  فسخ

  موارد فسخ

 • فصل چهارم _ موارد فسخ ماده ۶_ در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید: ا_ درصورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.( با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی) ۲_ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد. ۳_ هرگاه مورد اجاره کلا […]

 • بیشتر بدانید
  سرقفلی

  سرقفلی

 •  سرقفلی ماده ۶_ هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره […]

 • بیشتر بدانید
  قانون اجاره

  روابط موجر و مستاجر

 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فصل اول _ روابط موجر و مستاجر ماده ۱_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می […]

 • بیشتر بدانید
  قانون عقد اجاره

  قوانین اجاره

 • برخی از قوانین فی مابین موجر و مستأجر درهنگام تنظیم قرارداد اصلا عجله نکنید و با دقت و وسواس متعارف همه موارد را یک به یک بررسی و چک کنید تا مشکلی پیش نیاید. وقتی اجاره نامه تنظیم شد، و طرف یعنی موجر و مستاجر مکلف به انجام تعهداتشان هستند و حق برهم زدن و […]

 • بیشتر بدانید