فروش ملک تجاری در خیابان شهدا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مجموعه ورزشی 3 طبقه در ورامین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 512 متری در خیابان شهید بهشتی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , شهید بهشتی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 250 متری در خیابان چمران

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 75 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره زیرزمین تجاری 200 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 164 متری در بلوار قدوسی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار قدوسی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 311 متری در محدوده میدان راه آهن

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 123 متری در میدان ولیعصر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان ولیعصر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مغازه 123 متری در میدان ولیعصر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان ولیعصر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 122 متری در میدان راه آهن

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 325 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش واحد تجاری 38 متری در خیابان سینما

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان سینما

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش واحد تجاری 48 متری در خیابان شهدا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری در میدان رازی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان رازی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مغازه ( املاک تجاری ) 200 متری درمیدان رازی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان رازی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات