17 متر واحد تجاری در بلوار معلم ورامین

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوارمعلم

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره واحد تجاری 17 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره تجاری 20 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره تجاری 30 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره واحد تجاری 260 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 240 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 90 متر در خیابان احمدی پور

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , احمدی پور

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 100 متر در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره زیرزمین تجاری 200 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 180 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش زیرزمین 45 متر خیابان سیلو

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان سیلو

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات