300 متر تجاری زیر زمین واقع در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات

90 متر زیر زمین مسکونی در خیابان حامدی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان حامدی

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره طبقه ویلایی 82متری

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره خانه ویلایی در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره ویلایی 100 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره ویلایی 2 طبقه در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

فروش زیرزمین 45 متر خیابان سیلو

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان سیلو

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات