300 متر تجاری زیر زمین واقع در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات

80متر آپارتمان اداری در مجتمع آسمان

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : اداری

» بررسی جزئیات

90 متر زیر زمین مسکونی در خیابان حامدی

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان حامدی

نوع ملک : زیرزمین

» بررسی جزئیات

17 متر واحد تجاری در بلوار معلم ورامین

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوارمعلم

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره طبقه ویلایی 82متری

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره واحد تجاری 17 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره خانه ویلایی در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره ویلایی 100 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره تجاری 20 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره تجاری 30 متری در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره ویلایی 2 طبقه در خیابان چمران

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین حومه , خیابان چمران

نوع ملک : خانه ویلایی-کلنگی

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره واحد تجاری 260 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 240 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 90 متر در خیابان احمدی پور

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , احمدی پور

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره مغازه 100 متر در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , بلوار شهید باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

رهن و اجاره زیرزمین تجاری 200 متر در خیابان شهدا

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات