امکانات و توضیحات

طبقات : 2
طبقه : 1
تعداد واحد در هر طبقه : 2
کف پوش : سرامیک

تخلیه 3/30

  • Avatar
  • ارتباط با کارشناس
    پویان یاسمی(فروش)
۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰ ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰

نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک