تاریخ تخلیه : تخلیه
قابل تبدیل : بله
طبقه : 2
تعداد واحد در هر طبقه : 3
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : دارد
انباری : ندارد
سیستم گرمایش/سرمایش : آبی/پکیج
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک