تاریخ تخلیه : تخلیه
قابل تبدیل : خیر
طبقه : 3
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : ندارد
انباری : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : سلولوزی/پکیج
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک