تاریخ تخلیه : 20 روزه
قابل تبدیل : خیر
طبقه : 1
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : آبی/پکیج
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک