تاریخ تخلیه : تخلیه
قابل تبدیل : تا 500 ماهی 12
تعداد طبقات : 2
طبقه : 2
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
پارکینگ : ندارد
آسانسور : ندارد
بالکن/تراس : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : آبی/پکیج
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک