امکانات و توضیحات

طبقات : 3
طبقه : 2
تعداد واحد در هر طبقه : 1
تعداد کل واحد : 3
نوع کابینت : فلزی
کف پوش : سرامیک
سیستم گرمایش/سرمایش : کولر آبی-آبگرمکن

تخلیه 6/1
مالک ساکن در طبقه3
قابل تبدیل به کرایه بیشتر

  • ارتباط با کارشناس
    پویان یاسمی(فروش)
۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰ ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰

نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک