وضعیت سند : قولنامه
مساحت زمین : 550
ابعاد : 15
انباری : دارد
سایر امکانات : باغچه 550 متری مثمر دارای اب برق در دست اقدام دارای تبریه
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک