وضعیت سند : وکالت
مساحت زمین : 800
نوع کابینت : mdf
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن و کولر ابی
سایر امکانات : داخل بافت امتیاز اب برق گاز استخر درختان مثمر
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک