وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 960
سایر امکانات : دارای امتیاز اب برق گاز 20 متر اتاق
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک