وضعیت سند : شش دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی و تجاری
مساحت زمین : 157
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 17.5
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک