وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 160
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 8
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک