وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 180
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک