وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 180
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 10.18
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک