وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 200
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 10.20
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک