وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 227
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک