وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 275
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 12
سایر امکانات : قابلیت اخذ 4 طبقه جواز
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک