وضعیت سند : سند شهرداری
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی و تجاری
مساحت زمین : 360
موقعیت جغرافیایی : دو کله
ابعاد : 9.36
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک