وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی و تجاری
مساحت زمین : 370
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 10 دز 37
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک