امکانات و توضیحات

موقعیت تجاری : مغازه
کف پوش : سرامیک
سایر امکانات : آب/برق/گاز/

تخلیه 4/1

  • Avatar
  • ارتباط با کارشناس
    پویان یاسمی(فروش)
۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰ ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰

نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک