تاریخ تخلیه : تخلیه
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : ندارد
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن کولر گازی
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک