وضعیت سند : 6دانگ
موقعیت تجاری : ملک تجاری
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
تعداد طبقات : 1
ابعاد : 10 متر بر اصلی 21 متر بر کوچه
نوع کابینت : ندارد
پارکینگ : ندارد

72 متر تجاری دارد
حدود 50 متر عقب نشینی دارد
13 متر ارتفاع ساخت
همکف 100 درصد ساخت

نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک